حاج محمود کریمی :

جلسه امام حسین علیه السلام؛ قانون و قاعده زیاد دارد

محمود کریمی به شیوه همه مداحان، کم‌صحبت است و خیلی تن به مصاحبه نمی‌دهد. ولی در بین همان حرف‌های کمی که می‌زند، می‌شود دغدغه‌های فرهنگی‌اش را هم کشف کرد.

محمود کریمی سرانجام سکوت را شکست

محمود کریمی که در چند هفته اخیر به شدت مورد هجمه قرار گرفته بود، نخستین بار پس از اتفاقات اخیر به طور رسمی درباره این وقایع سخن گفت.

حمله اراذل و اوباش به مداح اهلبیت محمود کریمی

به دنبال حمله اراذل و اوباش به مداح معروف تهرانی سایت صهیونیستی بالاترین با وارونه جلوه دادن این ماجرا اقدام به تخریب چهره وی کرد.

آخرین اخبار