وزیر ارتباطات:

اجازه قاچاق ترافیک اینترنت را نمی‌دهیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بعضی‌ها از ما مجوز گرفته‌اند اما قاچاق ترافیک اینترنت را انجام می‌دهند که با آن‌ها برخورد می‌کنیم.

آخرین اخبار