عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس:

از رئیس جمهور توقع بیشتری داشتیم/ فردا مجلس در مورد وزیر پیشنهادی علوم تصمیم خواهد گرفت

مقتدایی با بیان اینکه انتظار ما از رئیس جمهور محترم بیش از این بود، گفت: ما به کسی رای می دهیم که بتواند فضای علمی کشور را با توان مدیریتی بالا و به دور از سیاست زدگی به سمت رشد هرچه بیش تر و سریع تر علمی در کشور و کسب برترین مرتبه های علمی در جهان سوق دهد.

آخرین اخبار