جزئیات آخرین تابلوی کار دست استاد فرشچیان

استاد محمود فرشچیان در حاشیه سفر به اصفهان گفت: جدیدترین کار من مربوط به واقعه‌ای است که آدم و حوا در بهشت هستند و شیطان میوه ممنوعه را به آنان القا می‌کند.

آخرین اخبار