به مناسبت 14 مرداد:

حقوقی برای شر، نه برای بشر

حقوق بشر، واژه ای که این روزها زیاد می شنویم و می شنوید اما این شنیدن کی بود مانند دیدنی که نه از زاویه و دریچه غرب وحشی دیروز و بزک کرده امروز، که از دریچه اسلام و ایران متمدن و مترقی باید دید و شنید و معرفش بود.

معضل تا آسیب اجتماعی:

بازهم بگذریم…..

حتی طلاق با نوع معماری خانه ها و ساختمان ها و گذرها ارتباط دارد.این فقط بخشی از سخنانی بود که محمد حسین ریاحی استاد تاریخ و تمدن دانشگاه اصفهان سر کلاس روی آن دست گذاشت و یکسره تا آخر کلاس درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی مختلف بود.

آخرین اخبار