در وبلاگ شخصی سخنگوی کمیته آب منتشر شد؛

زاینده رود در طول تاریخ همیشه پایدار بوده است

در ماه های اخیر عکس هایی برای القا خشکی تاریخی زاینده رود و تحریف واقعیت های رودخانه منتشر شده است، گرچه هدف اصلی این عمل مشخص نیست اما عادی جلوه دادن خشکی رودخانه و عدم وابستگی حیات ایران مرکزی به زاینده رود می تواند از اهداف این رفتار باشد.

سخنگوی کمیته اب اتاق اصفهان:

انتقال آب ‌زاینده‌‌رود‌ در طرح ‌بن–بروجن‌ کارشناسی‌ نیست

سخنگوی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: انتقال آب زاینده‌رود برای طرح بن بروجن ارزیابی زیست‌ محیطی ندارد.

سخنگوی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

کشت برنج در استان اصفهان عامل بی آبی زاینده رود نیست

کشت برنج در استان اصفهان، عامل اصلی بی آبی رودخانه زاینده رود نیست و برای حل بحران باید به دلایل اصلی توجه کرد.

آخرین اخبار