کاهش ۸ درصدی سهم اعتبارات بخش کشاورزی استان اصفهان

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان گفت: سهم اعتبارات بخش کشاورزی از بودجه عمرانی استان از ۱۲ درصد به ۴ درصد کاهش یافته، اما در استان چهار محال و بختیاری این سهم ۱۶ درصد است.

آخرین اخبار