مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

طرح رایگان شرکت برق برای کشاورزان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: اگر کشاورزان در فصل گرم سال روزی چهار ساعت از متورهای پمپاژ چاه‌های آب استفاده نکنند، می‌توانند مابقی مدت زمان استفاده برق را از انرژی رایگان بهره‌مند شوند و تنها هزینه‌های مربوط به بخش ارزش افزوده و عوارض قبض برق را پرداخت کنند.

آخرین اخبار