همسر شهید مدافع حرم مسلم خیزاب:

رسانه ها حق مطلب را در خصوص شهدا ادا کنند/ دست نوشته شهدا، گنجینه ای ارزشمند برای جوانان است

خانم رنجبر همسر شهید خیزاب گفت: رسانه ها باید با کار دقیق و تمیز خود، زندگی و رفتار و منش شهدا را به نسل جوان در بخش های معرفتی انعکاس دهند و این یکی از لوازم کار رسانه های انقلابی است.

آخرین اخبار