رئیس سابق هیات اسکیت در جایگاه دبیری هیات کشتی؛

چالشی که می تواند در آینده رشته کشتی را درگیر کند

در شرایطی که فردی غیر از جامعه کشتی در رأس این رشته قرار گرفته است، برای جلب نظر اهالی کشتی ضروری به نظر می‌رسید که در این وضعیت انتخاب ذوالقدر شجاعی می‌تواند در آینده برای این هیات چالش ایجاد کند.

معاون سازمان صنعت و معدن اصفهان:

دفتر ارتباط با رایزنان بازرگانی سفارت‌ها در اصفهان افتتاح شد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: دفتر ارتباط با رایزنان بازرگانی سفارت‌ها در سازمان صنعت و معدن استان اصفهان افتتاح شد.

آخرین اخبار