معاون فرهنگی شهرداری اصفهان:

برنامه‌ای برای شترسواری در زاینده‌رود نداشتیم/ حضور شترها تخلف شتربان بود

معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در رابطه با حواشی شترسواری در بستر زاینده‌رود گفت: این شترها قرار بوده به صورت نمادین در کنار زاینده‌رود نشسته باشند و آن چیزی که رخ داده در واقع تخلفی بوده که شتربان انجام داده است.

آخرین اخبار