مدیری که سودای وزارت داشت، ناتوان از مدیریت یک سازمان بود!

آقای نجفی در حالی اعلام می کند که بضاعت جسمی اداره سازمان گردشگری را ندارد و به این دلیل استعفا داده است که پیش از این به دلیل عدم رای اعتماد از سوی مجلس برای تصدی وزارت آموزش و وپرورش، جنجال و حرف و حدیث های فراوانی بر پا کرد.

آخرین اخبار