دبیر خانه کشاورز استان اصفهان:

آب زاینده‌رود ظاهراً فقط حق عده‌ای خاص است/ وضعیت کشاورزان باید خواب را از چشم استاندار بگیرد

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان گفت: آب زاینده‌رود در صورت بازگشایی تنها حفره‌ها و چاه‌های عده‌ خاصی از کشاورزان را پُر می‌کند و بعد اگر چیزی باقی ماند به دیگر کشاورزان می‌رسد، ظاهراً این آب فقط حق عده خاصی از کشاورزان استان اصفهان است.

دبیرخانه کشاورز استان اصفهان:

تخصص لازمه زیر ساخت های مدیریتی است/ کشاورزان را عضو اتاق بازرگانی کنیم

دبیر خانه کشاورز استان اصفهان گفت: لازمه عبور از بحران کشاورزی استفاده از نیروهای متخصص در این امر میباشد.

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان:

پرداخت وام های بانکی کمر کشاورزان شرق اصفهان را خم می کند

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان گفت: زلزله ای خاموش در شرق اصفهان رخ داده است که همه باید در جهت حل مشکلات این منطقه بسیج شوند.

دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان:

خانه کشاورز صدای کشاورزان را به دولتمردان می رساند

دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان گفت: همفکری تشکل ها می تواند در رفع مشکلات کشاورزان که قشر مظلوم جامعه هستند مفید باشد.

مدیریت یکپارچه آب می‌تواند به خشکسالی زاینده‌رود پایان دهد

نماینده خانه کشاورز استان اصفهان در شورای مرکزی کشور گفت: مدیریت یکپارچه آب می‌تواند به خشکسالی زاینده‌رود پایان دهد.

نماینده خانه کشاورز استان اصفهان:

خانه کشاورز نیازی به تضعیف و بزرگنمایی خود ندارد

نماینده خانه کشاورز استان اصفهان گفت: خانه کشاورز با بیش از یک‌میلیون نفر عضو از جایگاهی رفیع به عنوان بزرگ‌ترین NGO در کشور برخوردار است و نیازی به تضعیف و بزرگنمایی خود ندارد.

آخرین اخبار