مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

زمین‌خواری‌های نقش جهان رسانه‌ای می‌شود

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: زمین‌‌خواری‌‌هایی در نقش‌جهان صورت گرفته که دادستان منطقه در حال بررسی این پرونده است و زمانی که به نتیجه رسید رسانه‌ای خواهد شد.

آخرین اخبار