نانوایان ورزنه مشکلات برکت سفره ها را بررسی کردند

جلسه ای با حضور نانوایان بخش در خصوص بررسی مشکلات و ساماندهی نانوایی ها و پخت منظم نان محل سالن اجتماعات بخشداری تشکیل شد.

آخرین اخبار