مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

«ساعات 12 تا 16» کمتر مصرف کنیم/ چند توصیه برای گذر از تابستانی بدون خاموشی

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع شهرستان اصفهان گفت: منظور از زمان پیک مصرف، «ساعات 12 تا 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه در ماه‌های تیر و مرداد» است و کل صحبت ما مربوط می‌شود به 10 درصد فاصله‌ای که مصرف از تولید برق دارد، اگر مشترکان 10 درصد «کاهش» و یا «انتقال» مصرف داشته باشند به راحتی از تابستان بدون خاموشی عبور می‌کنیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

صرفه جویی 10 درصدی تضمین کننده جریان برق دائمی در تابستان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان با تاکید بر صرفه جویی 10 درصدی مشترکان، گفت: این کارتضمین کننده جریان برق دائمی در تابستان است.

آخرین اخبار