کاهش ذخایر خونی استان نیازمند توجه اهدا کنندگان

با کاهش ذخایر بانک خون استان همزمان با فرا رسیدن فصل زمستان مدیرکل سازمان انتقال خون استان تاکید کرد: در تمامی طول سال به خون و فرآورده های خونی نیازمندیم.

آخرین اخبار