تغییرات در معاونت عمرانی استانداری اصفهان

جمالی‌نژاد استعفا داد / طرفه سرپرست شد

به دنبال استعفای مهدی جمالی‌نژاد، محمدعلی طرفه از سوی استاندار اصفهان به سمت سرپرست معاونت عمرانی استانداری اصفهان منصوب شد.

آخرین اخبار