هسا در حوزه دريايي، هوايي و مخابرات، دستاوردهاي مهمي داشته است

مديرعامل شركت هواپيماسازي ايران (هسا) گفت: اين شركت دستاوردهاي مهم و قابل توجهي در حوزه دريايي، هوايي و مخابرات و ساخت انواع تجهيزات و امكانات مورد نياز وزارت دفاع داشته است.

آخرین اخبار