فرمانده کل سپاه:

هرکس مقابل انقلاب اسلامی قرار گیرد شکستش قطعی است

آنچه که امروز توانستیم آن را در حد قابل قبول فراهم کنیم امنیت است زیرا ما از تهدیدات نظامی و امنیتی با وجود برخی مشکلات عبور کرده ایم و این دستاورد بسیار بزرگی است.

آخرین اخبار