مصاحبه حرف ما با محمدعلیِ عباسی

معلمی که زنگ کتاب را زد

به پاس بزرگداشت مقام معلم، مصاحبه ای را با معلم ارجمند جناب آقای «محمدعلیِ عباسی» مدیر وبلاگ «زنگ کتاب» ترتیب داده ایم که از نظرتان میگذرد.

آخرین اخبار