با دستور سرپرست وزارت علوم؛

کاهش سهم دانشگاه علمی-کاربردی از شهریه دانشجویان

با دستور سرپرست وزارت علوم، از ابتدای سال تحصیلی سهم دانشگاه جامع از شهریه های دانشجویان کاهش می‌یابد.

آخرین اخبار