قصد نقد نیست...

جشنواره عمار زیر ذره‌بین تامل نظری پیوند رسانه‌های سنتی و مدرن

نوشتار حاضر در پی ارائه گزارش تحلیلی یا تشریحی از چهار دوره برگزاری جشنوار مردمی فیلم عمار نیست. قصد بررسی‌ و بیان نقاط قوت و ضعف اجرایی این رویداد را نیز ندارد. متن کوشیده…

آخرین اخبار