مدیر روابط عمومی شرکت ذوب‌آهن اصفهان:

انتقال مصدومان حادثه ذوب‌آهن به کشور آلمان به نظر پزشک بستگی دارد

مدیر روابط عمومی شرکت ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به انتقال مصدومان حادثه این شرکت به کشور آلمان گفت: در این مورد منتظر نظر پزشک هستیم و ذوب‌آهن آمادگی این کار را دارد و حتی مقدمات انتقال و پذیرش انجام شده است.

آخرین اخبار