چهره های خبر ساز ورزش اصفهان در سال ۹۲

ورزش اصفهان در سال ۹۲ فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت و چهره‌های زیادی در این فراز و فرودها نقش‌آفرینی کردند.

آخرین اخبار