رئیس کمیته ورزش‌های هوایی اصفهان خبر داد

پرواز بالن‌های ساخت ایران در آسمان اصفهان

رئیس کمیته ورزش‌های هوایی استان اصفهان گفت: بالن‌های ساخت داخل برای نخستین بار در جشنواره ملی ورزشی زاینده‌رود به پرواز در می‌آیند.

آخرین اخبار