بی برنامگی بازار تولید ادامه دارد؛

مرغداران اصفهانی برای فروش مرغ التماس می کنند

در حالیکه پیک مصرف مرغ نزدیک است و قیمت نهاده های دامی نیز به لطف بازار سیاه و دلالان رشد کرده اما مرغداران برای فروش کشتار روزانه خود التماس میکنند و این نتیجه بی برنامگی در تولید است که نتیجه آن در اوایل سال آینده با کاهش تولید جهش قیمت مرغ خود را نشان خواهد داد.

آخرین اخبار