برنامه ويژه مركز نجوم اديب در نوروز ۹۴؛

توقف؛ اينجا ايستگاه‌هاي رصد آسمان شب نوروزي است

مركز نجوم اديب به منظور سرگرم كردن شهروندان و مسافران نوروزي اقدام به ايجاد ايستگاه‌هاي رصدي در مكان‌هاي مختلف شهر كرده است.

آخرین اخبار