در برنامه دیروز، امروز، فردا مطرح شد

باهنر: امنیت در ایران نسبت به کشورهای غربی بسیار بالاست/ سالک: فضای عمومی اصفهان آرام است

محمدرضا باهنر در برنامه دیروز، امروز، فردا بیان داشت: تقریبا همه می دانند که نسبت امنیت در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، و حتی کشورهای اروپایی و غربی بسیار بالا و قابل افتخار است.

انتقادات به سریال سرزمین کهن ادامه دارد/ کمال تبریزی:صبر کنید، قهرمان اصلی فیلم یک بختیاری است

سریال تلویزیونی ˝سرزمین کهن˝ مانند کارگردان جنجالی اش، هنوز نیامده با خود دنیایی از جنجال و حاشیه را به ارمغان آورده است،سرزمین کهن با آنکه دارای ماهیتی تاریخی است اما ظاهرا به جهت برخی مشکلات فرهنگی علی الخصوص حجاب بازیگران چندین بار دچار تعویق در زمان پخش شد.

آخرین اخبار