رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان

زمان جاری شدن آب در زاینده‌رود هنوز مشخص نیست

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: هنوز مشخص نیست که در چه روزی از اسفند امسال، آب در رودخانه زاینده‌رود جاری شود.

رییس جمهور در اصفهان: زاینده رود، همیشه زنده خواهد ماند

نماینده کشاورزان: آیا آبی برای زاینده رود باقی می ماند که همیشه زنده بماند؟!

آخرین اخبار