مدیرعامل آبفای اصفهان خبر داد:

راه‌اندازی سامانه تلفنی 1523 برای مشترکان آبفای اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان گفت: در آینده‌ای نزدیک سامانه تلفنی 1523 برای بیان مشکلات مشترکین آب و فاضلاب اصفهان راه‌اندازی می‌شود.

آخرین اخبار