همزمان با هفته دولت:

جامعه القرآن رقیه نیک آباد افتتاح شد

همزمان با هفته دولت و در آستانه دهه کرامت ساختمان جامعه القرآن رقیه نیک آباد افتتاح شد.

آخرین اخبار