خبرنگاران نقش مهمی در ترویج مهارت‌های فنی و حرفه‌ای دارند

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای گلپایگان گفت: اصحاب رسانه نقش مهم و کلیدی در راستای فرهنگسازی و ترویج مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در جامعه دارند.

آخرین اخبار