یک کارشناس سیاسی:

هدف غربی ها معرفی ایران به عنوان یک عامل خطر و تهدید جهانی است

کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: محور شرارت معرفی کردن ایران هدف امریکایی هاست، برهمین اساس حادثه ترویستی اخیر مونیخ را نیز مستمسکی برای قرار دادن ایران به عنوان سیبل هجمه رسانه ای غرب شد.

آخرین اخبار