رئیس پلیس امنیت اخلاقی استان اصفهان:

شبکه‌های اجتماعی رواج‌دهنده روابط نامشروع هستند

رئیس پلیس امنیت اخلاقی استان اصفهان گفت: شبکه‌های اجتماعی رواج‌دهنده روابط نامشروع در جامعه هستند.

آخرین اخبار