معراجي‌ها؛

شغلِ یک «مدافع حرم»+عکس

آن چه پیش رو دارید، تصویری از برگه‌ی نخستِ دفترچه‌ای متعلق به «رسول خلیلی» . او ، مشخصات خود را در این صفحه، چنین مرقوم نموده

آخرین اخبار