معاون آموزش و پرورش اصفهان:

هیچ‌گونه اعتباری به طرح اوقات فراغت دانش آموزان اصفهانی اختصاص نیافته است

معاون پرورشی، فرهنگی آموزش و پرورش اصفهان با گلایه از اینکه در طرح اوقات فراغت هیچ‌گونه اعتباری به ما داده نشده است، گفت: این کار را به صورت خودگردان انجام می‌دهیم و هزینه‌ها را از خود خانواده‌ها می‌گیریم.

آخرین اخبار