محمدباقر ذوالقدر در نشست جبهه نیروهای مردمی انقلاب:

دولت ‌تمایل بسیاری به غرب دارد/‌ترویج تفکر انقلابی تنها راه مقابله با جریان غرب‌گراست

رئیس ستاد اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه دولت ‌تمایل بسیاری به غرب دارد، گفت: ترویج تفکر انقلابی تنها راه مقابله با جریان غرب‌گراست.

آخرین اخبار