مسئول پُست دامپزشکی بخش کوهپایه خبر داد:

واکسیناسیون بیش از 70 درصد دام های کوهپایه بر علیه تب برفکی

مجتبی امینی گفت: دامداری خانگی به صورت سنتی بیشترین حجم تولید دام بخش کوهپایه را به خود اختصاص داده است و در این رابطه سعی بر انجام واکسیناسیون به موقع در دام ها توسط دامپزشکی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات