امام جمعه ورزنه:

مجاهدت های خاموش شما عزیزان اجر مضاعفی دارد

امام جمعه ورزنه گفت: آرامش امروز جامعه مرهون زحمات شبانه روزی سربازانی است که حافظ امنیت جامعه می باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات