مدعیان حقوق بشر اندازه حیوان هم نمی فهمند/25 آبان روز حماسه اصفهان

امام جمعه اصفهان گفت: کسانی که دم از حقوق بشر می زنند اندازه حیوان هم نمی فهمند و از ما می خواهند کاری را در جامعه آزاد کنیم که حتی حیوانات هم انجام نمی دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات