کارشناس مذهبی پاسخ داد؛

اهمیت عزاداری برای امام حسین(ع) چیست؟

کارشناس مذهبی گفت: قطعا حرکتی که برای احیای دین و توام با اخلاص باشد ماندگاری دارد اما اگر ما بخواهیم به عنوان شیعه در این ماندگاری سهیم باشیم، باید با اموری چون عزاداری و ابراز محبت این کار را انجام بدهیم.

آخرین اخبار

تبلیغات