رئیس پلیس کلانتری 30 شهرستان اصفهان:

لهو و لعب، جدایی از ارزش های اسلامی را سبب می سازد/ بزرگان در رابطه با مزاحمت های مجالس عروسی تذکر دهند

حسن براهیمی گفت: جمله سرگرم کردن جوانان به لهو و لعب و موسیقی آنها را از فرهنگ و ارزش های اصیل جدا کند تا به اهداف خود برسد.

آخرین اخبار

تبلیغات