مجازات‌های جدید در انتظار رانندگان فاقد گواهینامه/ از دو سال حبس تا ممنوعیت‌های مهم اجتماعی +سند

با ابلاغ معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و با توجه به قرار گرفتن بزه رانندگی بدون گواهینامه منطق با درجه 6 از مجازات‌های تعزیری،از این پس مجازات‌های جدیدی درانتظار رانندگانی فاقد گواهینامه رانندگی خواهد بود.

آخرین اخبار

تبلیغات