عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

صرفه‌جویی کمبود آب حوضه زاینده‌رود را برطرف نمی‌کند/ خروج زاینده رود از مجاری کارشناسی و قانونی خود

عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه دلیل کم‌آبی کارون سدهای متعددی است که روی کارون و دز در سال هاي اخير زده شده است، گفت: براساس محاسبات دقیق صو.رت گرفته شده راندمان آبیاری در مقیاس حوضه زاینده رود ۷۰ درصد است و این راندمان نشان می دهد که آب با بالاترین راندمان مصرف مي شود و از طریق صرفه‌جویی نمی توان کمبودهای آب در حوزه زاینده‌رود را برطرف کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات