ورزشکارانی که مسیر را اشتباه طی کردند

تجربه تلخ ورزش اصفهان از تبعه شدن دو ورزشکار

ورزش اصفهان در سال گذشته تبعه شدن دو ورزشکارش را پشت سر گذاشت تا از این لحاظ تجربه تلخی را سپری کند.

آخرین اخبار

تبلیغات