همزمان با خداحافظی فرمانده ناحیه شرق اصفهان

به جای ماندگاری نام، به فکر ماندن کار مثبت برای مردم شرق اصفهان باشیم

فرمانده ناحیه امام علی(ع) گفت: خشکسای تهدید اقتصادی برای مردم است و می بایست تمام تلاش خود را به کار گیریم تا کار مثبت در شرق اصفهان ماندگار شود.

آخرین اخبار

تبلیغات