مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

نتیجه برقراری سلامت اداری نهادها منجر به شفافیت عملکرد می‌شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: نتیجه برقراری سلامت اداری در هر نهادی منجر به شفافیت عملکرد می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات