با وجود هشدار هر روزه مدیران؛

گدایان اصفهان هر روز ثروتمند تر می شوند/ دلسوزی مردم حساب بانکی گدایان را پر می کند

در گرمای تابستان و حتی سرمای زمستان دلسوزی مردم جیب گدایان شهر را پر و بازار کار باندهای متکدیان اصفهان را گرم می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات