مسئول بسیج خواهران ناحیه مقاومت سپاه امام علی(ع):

متولیان عفاف و حجاب تماشاچی شده اند

امینی گفت: متأسفانه امروزه متولیان عفاف و حجاب تبدیل به تماشاچی شده اند و شاید هنوز احساس خطر نمی کنند، دستورالعملی در مجلس ابلاغ و به دستگاه های مختلف ابلاغ شد اما این قوانین اجرا نشد و به طور جدی هیچ دستگاهی وارد میدان نشد.

آخرین اخبار

تبلیغات